امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دستغیب/ عضو شورای شهر شیراز - چهارشنبه جلسه 133

دیدگاه های شما