امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر مقیمی / رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه132

دیدگاه های شما