امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات جلسه 130 صحن علنی شورا -99/02/03

دیدگاه های شما