امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر موسوی/ رییس شورای شهر شیراز / چهارشنبه 20 فروردین 99 /جلسه 128

دیدگاه های شما