امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستو دکتر لیلا دودمان رییس کمیسیون هوشمند سازی - جلسه 124

دیدگاه های شما