امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور دکتر موسوی رییس شورای شهر شیراز / چهارشنبه جلسه 120

دیدگاه های شما