امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور دکتر موسوی رییس شورای شهر شیراز / چهارشنبه جلسه 118

دیدگاه های شما