امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر موسوی رییس شورا -دوشنبه جلسه فوق العاده 117

دیدگاه های شما