امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور دکتر مقیمی رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری / جلسه 114

دیدگاه های شما