امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

پرسش و پاسخ خبرنگاران با اعضای شورا در نشست مطبوعاتی 24 آذر ماه 98

دیدگاه های شما