امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سید احمدرضا دستغیب عضو شورای اسلامی شهر شیراز /چهارشنبه /جلسه 113

دیدگاه های شما