امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای امامی رییس کمیسیون شهرسازی و خزانه دار شورا / چهارشنبه 13آذر ماه /جلسه 112

دیدگاه های شما