امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور دکتر ناصری رییس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری /چهارشنبه جلسه 112

دیدگاه های شما