امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز /چهارشنبه /جلسه 110

دیدگاه های شما