امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور آقای عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شیراز چهارشنبه 10مهر/جلسه 105

دیدگاه های شما