امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

سخنرانی شهرداری شیراز مهندس اسکندر پور جلسه 104 علنی صحن

دیدگاه های شما