امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم دودمان عضو شورای اسلامی شیراز چهارشنبه 20 شهریور/جلسه 102

دیدگاه های شما