امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور آقای احمد تنوری ریییس کمیسیون فرهنگی / چهارشنبه جلسه 101 - 98/6/6

دیدگاه های شما