امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور آقای مهندس صبوری نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز (جلسه 98 صحن علنی شورا 98/5/16)

دیدگاه های شما