امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سیداحمدرضا دستغیب رییس شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/03/08

دیدگاه های شما