امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سیدعبدالرزاق موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/02/25

دیدگاه های شما