امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تذکر پیش از دستور جناب آقای مقیمی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/02/18

دیدگاه های شما