امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سیداحمدرضا دستغیب رییس شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/02/04

دیدگاه های شما