امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تذکر پیش از دستور جناب آقای سیدعبدالرزاق موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/01/28

دیدگاه های شما