امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سیداحمدرضا دستغیب رییس شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 98/01/28

دیدگاه های شما