امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تذکر پیش از دستور جناب آقای دکتر علی ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز شنبه 97/12/18

دیدگاه های شما