امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای سیروس پاک فطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز شنبه 97/12/18

دیدگاه های شما