امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

تذکر پیش از دستور جناب آقای سیدعبدالرزاق موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/12/06

دیدگاه های شما