امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر علی ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/11/01

دیدگاه های شما