امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای ابراهیم صبوری نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12

دیدگاه های شما