امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 30 مهر ماه 1397

دیدگاه های شما