امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای علی ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/07/30

دیدگاه های شما