امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای تنوری رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه مورخ 1397/06/26

دیدگاه های شما