امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای ابراهیم صبوری نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه تاریخ 97/06/05

دیدگاه های شما