امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای پاکفطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه مورخ 97/06/05

دیدگاه های شما