امروز: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای مقیمی رییس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه ها شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه مورخ 1397/05/29

دیدگاه های شما