امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای نوذر امامی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه مورخ 1397/05/15

دیدگاه های شما