امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای قائدی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل وترافیک شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه مورخ 1397/05/01

دیدگاه های شما