امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: سعید نظری :: عضو هیئت رئیسه شورا و سخنگو - رییس کمیسیون نامگذاری - عوض کمیسیون هوشمندسازی و فن‌آوری اطلاعات - عضو کمیسیون شهرسازی و معماری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک - عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - عضو کمیسیون تلفیق - ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه یازده - عضو کمیته مرکزی یاوران شورا - نماینده شورا در كميسيون همعرض ماده 100 قانون شهرداری - نماینده شورا در هيئت ترك مناقصه و مزايده موضوع بند «و» ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور - نماینده شورا در اجرای مواد 11 و 12 آیین نامه مالی شهرداری ها (موضوع معاملات عمده) - نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی - نماینده شورا در کمیته اجرایی تبصره 2 ماده 54 جهت تعیین ارزش اجاره - عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز - نماینده شورا جهت شرکت در جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی

اطلاعات پرسنلی:

نام و نام خانوادگی: سعید نظری
تاریخ تولد: 
مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 
سوابق اجرایی: 

مسئولیت ها:

 • عضو هیئت رئیسه شورا و سخنگو
 • عضو کمیسیون شهرسازی و معماری
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک
 • عضو کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری
 • عضو کمیسیون نامگذاری شورا
 • عضو کمیسیون تلفیق
 • ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه یازده
 • عضو کمیته مرکزی یاوران شورا
 • نماینده شورا در كميسيون همعرض ماده 100 قانون شهرداری
 • نماینده شورا در هيئت ترك مناقصه و مزايده موضوع بند «و» ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور
 • نماینده شورا در اجرای مواد 11 و 12 آیین نامه مالی شهرداریها (موضوع معاملات عمده)
 • نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 • نماینده شورا در کمیته اجرایی تبصره 2 ماده 54 جهت تعیین ارزش اجاره
 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

نماینده شورا جهت شرکت در جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی

دیدگاه های شما