امروز: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره چهارم شورا :: غلامعلی ترابی :: عضو شورا

دیدگاه های شما


فاطمه ترابی (1398/07/26 - 19:16:09):

پدرمن است