امروز: جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: احمد تنوری :: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - عضو کمیسیون نامگذاری شورا - عضو کمیسیون تلفیق - ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه چهار - ناظر و نماينده شورا در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف در بخش خصوصي سازمان حمل ونقل مسافر درون شهری - نماینده شورا در کمیته مبارزه با مواد مخدر - نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی - عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز - نماینده شورا در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم - نماینده شورا جهت شرکت در هیئت تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه عمومی شیراز - نماینده شورا جهت شرکت در جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاعات پرسنلی:

 • نام و نام خانوادگی: احمد تنوری
 • تاریخ تولد: 1355
 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا تاریخ و تمدن ملل
 • رشته تحصیلی: تاریخ و تمدن ملل
 • سوابق اجرایی: 

مسئولیت ها:

 • رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
 • عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
 • عضو کمیسیون نامگذاری شورا
 • عضو کمیسیون تلفیق
 • ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه چهار
 • ناظر و نماينده شورا در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف در بخش خصوصي سازمان حمل ونقل مسافر درون شهری
 • نماینده شورا در کمیته مبارزه با مواد مخدر
 • نماینده شورا در هیئـت های حل اختلاف مالیاتی
 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
 • نماینده شورا در کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
 • نماینده شورا جهت شرکت در هیئت تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه عمومی شیراز
 • نماینده شورا جهت شرکت در جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

دیدگاه های شما


علی اکبر نصیری (1398/05/24 - 23:03:50):

درخواست بازدید