امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات

عنوانشمارهتاریخمشاهده
دومين جلسه عادي كميسيون شهر هوشمند و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر شيراز49702/98/د1398/07/22