امروز: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره اول شورا

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***