امروز: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات دوره دوم شورا

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***