امروز: دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: طرح دوفوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره ايجاد مديريت واحد جهت ساماندهي، تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 در آرامستان بهشت احمدي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
 • شماره:
  د/۹۹/۴۹۸۰
 • عنوان:
  طرح دوفوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره ايجاد مديريت واحد جهت ساماندهي، تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 در آرامستان بهشت احمدي
 • موضوع:
  مصوبه درباره ايجاد مديريت واحد جهت ساماندهي، تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 در آرامستان بهشت احمدي،
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • شماره ابلاغ:
  د/٣٣/٨٩٣٥
 • فایل:

طرح دوفوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره ايجاد مديريت واحد جهت ساماندهي، تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 در آرامستان بهشت احمدي، به شماره ثبت 4212/99/و مورخ 25/8/99 دبيرخانه شورا، در يك­صد و پنجاه و هشتمين جلسه­ علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/8/99، با حضور13 نفر از اعضاي شورا بررسي شد و با كسب آراء لازم، به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده :

به منظور ساماندهي فرآيند تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19، ضمن تصويب دوفوريت طرح، شهرداري شيراز مكلف است از رديف اعتباري 30402000044050001 بودجه 99 شهرداري با رعايت موازين بهداشتي اقدامات ذيل را به عمل آورد:

 1. قطعه اي مشخص در آرامستان بهشت احمدي را جهت دفن درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 اختصاص دهد و تا هنگام فراهم شدن زير ساخت هاي مورد نياز دفن كليه درگذشتگان در آرامستان بهشت احمدي، طبق جدول زمان بندي ارائه شده، آرامستان دارالرحمه همكاري هاي لازم جهت تغسيل بهداشتي درگذشتگان ناشي از بيماري مذكور را مبذول نمايد.
 2.  به منظور ايجاد مديريت واحد جهت ساماندهي، كنترل و نظارت بر امر حمل، تغسيل و تدفين درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19، كارگروهي با محوريت (سازمان مديريت آرامستان ها) و متشكل از نماينده شورا (عضو و ناظر شورا در سازمان مديريت آرامستان ها)، نماينده معاونت خدمات شهري شهرداري، نماينده هيأت امناي دارالرحمه شيراز، نماينده جامعه روحانيت با معرفي نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه شيراز، نماينده شركت آبفا شهرستان شيراز، نماينده دانشگاه علوم پزشكي شيراز و نماينده شركت آب منطقه اي استان فارس تشكيل داده و نتيجه كارگروه بصورت منظم و مكتوب به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.
 3.  به منظور تسريع در فرآيند تغسيل، تكفين و تدفين درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 ظرف دو هفته نسبت به افزايش پرسنل مورد نياز اقدام نمايد.
 4.  حداكثر ظرف مدت يك ماه به منظور احداث يا فراهم آوردن غسالخانه مجزا جهت درگذشتگان مرد و زن ناشي از بيماري
  كوويد 19، خريد و نصب تجهيزات مورد نياز از قبيل دستگاه ديزل ژنراتور (جهت تأمين برق سردخانه) در محل آرامستان بهشت احمدي اقدام لازم را به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را ماهيانه به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.
 5.  به منظور تأمين خودروهاي مورد نياز جهت حمل درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19، شهرداري در صورت نياز، شركت هاي طرف قرارداد را مكلف نمايد تا نسبت به افزايش رانندگان و خودروهاي مورد نياز اقدام نمايند.
 6.  به منظور دفع بهداشتي فاضلاب يا پساب ناشي از تغسيل اموات  كرونايي، با استفاده از استانداردهاي مورد تأييد شركت آبفا شهرستان شيراز، محل هاي مناسبي جهت دفع بهداشتي اين گونه پساب ها ايجاد نمايد.
 7.  شهرداري اقدامات لازم را درخصوص هماهنگي با فرمانداري و فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان، نسبت به استقرار مأمورين نيروي انتظامي جهت جلوگيري از ازدحام بستگان درگذشتگان در محل آرامستان بهشت احمدي را بعمل آورد.
 8.  شهرداري اقدامات لازم را درخصوص هماهنگي با پليس راه و اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي نسبت به رفع نقايص موجود در محور شيراز - آرامستان بهشت احمدي، امور نصب علائم راهنمايي و رانندگي و روشنايي محور مذكور را پيگيري و نتيجه را حداكثر ظرف يك ماه به شوراي اسلامي شهر گزارش نمايد.
 9.   به منظور صيانت از حقوق شهروندي و رضايت مردم، شهرداري ترتيبي اتخاذ نمايد تا در سامانه اطلاع رساني مربوطه، فرآيند حمل، تغسيل، تكفين و تدفين درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 19 را اطلاع رساني نمايد./ش

دیدگاه های شما