امروز: دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: طرح كميسيون تلفيق، مبني بر اصلاح مصوبه شماره 3412/96/ص مورخ 16/8/96 درباره رويكردهاي شوراي پنجم

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
 • شماره:
  د/۹۹/۴۰۲۰
 • عنوان:
  طرح كميسيون تلفيق، مبني بر اصلاح مصوبه شماره 3412/96/ص مورخ 16/8/96 درباره رويكردهاي شوراي پنجم
 • موضوع:
  مصوبه درباره رويكردهاي شوراي پنجم
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
 • شماره ابلاغ:
  ٩/ د ٩ /٢٢٤٤
 • فایل:

طرح كميسيون تلفيق، مبني بر اصلاح مصوبه شماره 3412/96/ص مورخ 16/8/96 درباره رويكردهاي شوراي پنجم، به شماره ثبت 3327/99/و مورخ 8/7/99 دبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون ياد شده، در يك­صد و پنجاه و سومين جلسه­ علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 13/7/99، با حضور 12 نفر از اعضاي شورا بررسي شد و با كسب آراء لازم، به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده:

مصوبه شماره 3412/96/ص مورخ 16/8/96 موضوع رويكردهاي برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداري شيراز به شرح زير اصلاح و به تصويب رسيد.

بند 3 اصلاحي: مسئوليت پذيري و پاسخگويي در حوزه‌هاي مختلف شهري به ويژه در حوزه فرهنگ با هماهنگي بخش هاي دولتي و غير دولتي .

بند 27 اصلاحي: حركت به سوي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست از طريق استفاده از انرژي هاي پاك و تجديد پذير و مدرنيزه كردن سازمان مديريت پسماند و تغيير نگرش به زباله به عنوان طلاي كثيف و برون سپاري خدمات پسماند.

بند 28 اصلاحي: ساماندهي ميادين، مشاغل، صنايع آلاينده، مديريت كاربري هاي مزاحم، ايجاد شهرك هاي تخصصي در راستاي ساماندهي مشاغل پر ترافيك و انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر.

بند 30 اصلاحي: توجه ويژه به مديريت بهينه مصرف آب و استفاده از آب هاي سطحي و پساب ها در آبياري فضاي سبز و شستشوي معابر و مخازن جمع آوري پسماند در مواجه با كاهش ميزان بارندگي و بحران آب و تهيه و اجراي طرح مديريت بهره برداري بهينه از منابع آب در شهرداري

بند 40 اصلاحي:  رها سازي تأمين مالي شهرداري از بخش مسكن و حركت  به سمت جايگزيني و افزايش درآمدهاي پايدار با تنوع و تحرك بخشي بر موضوع سرمايه گذاري و طرح هاي مشاركتي وشناسايي و تعريف درآمدهاي جديد.

بند 43 اصلاحي: حركت به سمت شهر دسترس پذير براي شهروندان توان خواه.

بند 44 اصلاحي: حمايت از ايجاد و گسترش سازمانها و نهادهاي مردم نهاد و مشاركت شهروندان در فرآيند تصميم سازي و نظارت بر برنامه ها و فعاليتهاي شهري و به صورت خاص، گردشگري و فضاي سبز.

بند 61 اصلاحي: استفاده حداكثري از قالب سرمايه گذاري براي طراحي و اجراي پروژه ها ي شهري و تعريف و طراحي بسته هاي سرمايه گذاري از ابعاد مختلف از جمله شهرسازي، اقتصاد شهري و اقتصاد شهرداري .

بند 65 اصلاحي: تلاش براي ارتقاء جايگاه شيراز در جذب گردشگر بين المللي و داخلي به عنوان شهر اول با توجه به پتانسيل ها و جاذبه هاي گردشگري.

بند 75 اصلاحي: ارتقاي بهسازي و توسعه پاركها (محلي، منطقه اي، شهري) و اولويت توسعه فضاي سبز در مناطق با آلودگي هواي بيشتر.

بند 85 اصلاحي: اجراي برنامه هاي تشويقي و حمايتي جهت گسترش كاربردي انرژي هاي نو در سطح شهر توسط بخش خصوصي و كاربري خانگي با اولويت نصب سامانه هاي توليد برق خورشيدي.

بندهاي شماره 4، 25، 39، 51، 52، 54، 55، 57، 63، 64، 71، 72، 77، 79، 80، 81، 82، 83 و 84 حذف گرديد

دیدگاه های شما