امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص پرداخت عيدي به مبلغ 000/000/5 ريال ( پنج ميليون ريال) به هر نفر از رانندگان استيجاري تمام وقت به تناسب مدت حضور

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
 • شماره:
  ۷۲۳/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص پرداخت عيدي به مبلغ 000/000/5 ريال ( پنج ميليون ريال) به هر نفر از رانندگان استيجاري تمام وقت به تناسب مدت حضور
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
 • شماره ابلاغ:
  ۸۹۷/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 49590/99 مورخ 21/2/99 شهرداري شيراز درخصوص پرداخت عيدي به مبلغ 000/000/5 ريال ( پنج ميليون ريال) به هر نفر از رانندگان استيجاري تمام وقت به تناسب مدت حضور، پس از وصول و ثبت به شماره 592/99/و مورخ 23/2/99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه ، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/3/99 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده:

به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/5 ريال (پنج ميليون ريال) به هر نفر از رانندگان استيجاري تمام وقت و پرداخت مبلغ 000/000/2 ريال (دوميليون ريال) به هر نفر از رانندگان اياب وذهاب به تناسب مدت حضور در طول سال 1398 از رديف هاي اعتباري 1042101 و 390100001 بودجه سال 99 شهرداري شيراز اقدام نمايد. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما