امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 200/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص ساماندهي و تأمين نيروي متخصص ، داراي تحصيلات دانشگاهي و مورد نياز شهرداري شيراز از بين نيروهاي بخش خصوصي جهت انعقاد قرارداد موقت كارمندي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۱/۹۹/ص
 • عنوان:
  مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 200/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص ساماندهي و تأمين نيروي متخصص ، داراي تحصيلات دانشگاهي و مورد نياز شهرداري شيراز از بين نيروهاي بخش خصوصي جهت انعقاد قرارداد موقت كارمندي
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۴۳/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص99 / 905/ 5641 مورخ 27 / 2 / 99 فرمانداري شهرستان شيراز مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 200/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص ساماندهي و تأمين نيروي متخصص ، داراي تحصيلات دانشگاهي و مورد نياز شهرداري شيراز از بين نيروهاي بخش خصوصي جهت انعقاد قرارداد موقت كارمندي ، پس از وصول و ثبت به شماره 653/99/ و مورخ 28/2/99 دبيرخانه شورا ، در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها مصوبه شماره 200/99/ص مورخ 13/2/99  اصلاح و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود كه از تعداد 1564 عنوان پست بلاتصدي( دو سوم كل پست هاي مصوب بلاتصدي سازمان تفصيلي شهرداري شيراز)

-         تعداد 1042 پست سازماني بلاتصدي در قالب قرارداد كارمندي موقت و از طريق برگزاري آزمون و گزينش
از بين نيروهاي بخش خصوصي شاغل در شهرداري شيراز كه داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و مورد نياز شهرداري مي باشند، اقدام نمايد.

-     تعداد 300 پست سازماني جهت تأمين نيرو در قالب استخدام پيماني با فراخوان عمومي از طريق آزمون و گزينش با رعايت مقررات و پس از اخذ مجوزهاي قانوني اقدام نمايد.

 

محل تأمين اعتبار از محل كاهش فصل 2 اداري ، ماده 5 رديف 20511 وظيفه اداري و شهري و افزايش فصل 1 پرسنلي ، ماده 1 و 2 مي باشد. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما