امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص اهداف كلان بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۰/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص اهداف كلان بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۴۵/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 52468 /98 /د مورخ 5 /12 /98 آقاي نوذر امامي رييس محترم كميسيون شهرسازي و معماري شورا درخصوص اهداف كلان بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 601 /99 /و مورخ 23 /2 /99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون شهرسازي و معماري شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

مصوبه شماره 3543/98/ص مورخ 12/10/98 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

با توجه به مشكلات طرح ملاك عمل(طرح تفضيلي محدوده استحفاظي باغات قصردشت مصوب 1379 شورايعالي شهرسازي و معماري)و لزوم بازنگري در طرح و با عنايت به اينكه فرآيند بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت بشرح زير مي‌باشد، لذا با اهداف كلان بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز در سطح راهبردي به شرح پيوست ممهور به مهر شورا موافقت گرديد . / ش

تاييد كارگروه امور زيربنايي

 

 

 

 

پيشنهاد شهرداري

 

 

 

 

تصويب در شورا

 

 

 

                       

                                                                    

                                             

شورايعالي شهرسازي و معماري

 

 

 

 

شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان

 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

 

دیدگاه های شما