امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 10/65 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور پلاك ثبتي 1094/2148 بخش 4 با كاربري مختلط تجاري - اداري - مسكوني و كد نوسازي 3-125-52-5

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۹/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 10/65 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور پلاك ثبتي 1094/2148 بخش 4 با كاربري مختلط تجاري - اداري - مسكوني و كد نوسازي 3-125-52-5
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۵۰/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 22029/99 مورخ 1/2/99 شهرداري شيراز درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 10/65 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور پلاك ثبتي 1094/2148 بخش 4 با كاربري مختلط تجاري - اداري - مسكوني و كد نوسازي 3-125-52-5، پس از وصول و ثبت به شماره 274/99/و مورخ 2/2/99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون شهرسازي و معماري شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و ماده 46 آيين‌نامه مالي شهرداري، با اكثريت آراء و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 10/65 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر ( بدون تغيير در عرض معبر طبق طرح تفصيلي) مجاور ضلع جنوب پلاك ثبتي 1094/2148 بخش 4 شيراز با كاربري مختلط تجاري - اداري - مسكوني و كد نوسازي 3-125-52-5 و احتساب آن به عنوان اموال اختصاص شهرداري مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قرار گرفت .

تبصره : چنانچه هرگونه ادعايي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص اين مصوبه ايجاد گردد ، شهرداري ملزم به پاسخگويي و پرداخت خسارت به مدعيان مي باشد. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما